[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 451
Právoplatný
20.3.2019 10:34:46
14951 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5812 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S06361-2019-OKC-14951.pdf
15.3.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5838 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie _K451_ N745.pdf
15.4.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K451_N7... Odporúčanie z KR 9.4.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 745 D11AH05 5373C sanofi-aventis groupe 22.3.2019 Nie Detaily