[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 450
Právoplatný
18.2.2019 17:43:14
14588 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5748 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S05542-2019-OKC-14588.pdf
15.2.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5819 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K450_ N743.pdf
15.3.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K450_N7... Odporúčanie z KR 7.3.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 743 N05CD08 10914 Shire Services BVBA 22.2.2019 Nie Detaily