[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 45
Právoplatný
19.6.2012 16:46:00
231 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 725 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf Rozhodnutie_ o_ zmenu_S04544-OKCLP-2012-ID231.pdf
15.6.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 957 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie K_45_N61.pdf
15.7.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie - K45_0... Odporúčanie z KR 9.7.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 61 A10AB05 41377 Novo Nordisk A/S 22.6.2012 Nie Kaucia Detaily