[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 446
Právoplatný
21.1.2019 11:08:26
14651 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5695 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S14082-2018-OKC-14651.pdf
15.1.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5716 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K446_ N724.pdf
15.2.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K446_N7... Odporúčanie z KR 5.2.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 724 C10BX13 8592C KRKA, d.d., Novo mesto 22.1.2019 Nie Detaily