[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 440
Právoplatný
21.12.2018 17:29:47
13369 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5659 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S12975-2018-OKC-13369-Translarna-125.pdf
15.12.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5709 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K440_ N714.pdf
15.1.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K440_N7... Odporúčanie z KR 14.1.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 714 M09AX03 1456B PTC Therapeutics International Limited 21.12.2018 Nie Detaily