[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 439
Právoplatný
21.12.2018 17:24:17
13371 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5660 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S12975-2018-OKC-13371-Translarna-250.pdf
15.12.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5710 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K439_ N713.pdf
15.1.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K439_N7... Odporúčanie z KR 14.1.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 713 M09AX03 1457B PTC Therapeutics International Limited 21.12.2018 Nie Detaily