[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 436
Právoplatný
20.11.2018 8:56:08
14285 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5605 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S12006-2018-OKC-14285-Zelboraf.pdf
15.11.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5667 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie _K436_ N710.pdf
15.12.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K436_N710.docx Odporúčanie z KR 6.12.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 710 L01XE15 32503 Roche Registration GmbH. 23.11.2018 Nie Detaily