[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 433
Právoplatný
16.11.2018 13:41:09
14243 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5608 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S12006-2018-OKC-14243.pdf
15.11.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5670 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie _K433_ N707.pdf
15.12.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K433_N707.docx Odporúčanie z KR 6.12.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 707 L01XE23 6956A Novartis Europharm Limited 22.11.2018 Nie Detaily