[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 432
Právoplatný
16.11.2018 13:06:36
13291 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5610 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S12006-2018-OKC-13291-Jakavi.pdf
15.11.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5671 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K432_ N706.pdf
15.12.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K432_N706.docx Odporúčanie z KR 6.12.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 706 L01XE18 9167B NOVARTIS EUROPHARM LIMITED 22.11.2018 Nie Detaily