[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 429
Právoplatný
23.10.2018 9:24:12
13205 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5539 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10871-2018-OKC-13205_comtriq.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5613 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K429_N699 .pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K429_N699.docx Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 699 L01XE26 1301B IPSEN PHARMA S.A.S 23.10.2018 Nie Detaily