[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 426
Právoplatný
19.10.2018 12:29:34
14077 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5523 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10871-2018-OKC-14077.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5616 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie_K426_N682.pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K426_N682.docx Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 682 B02BX06 7246C Roche Registration GmbH. 23.10.2018 Nie Detaily