[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 423
Právoplatný
16.10.2018 13:19:38
12996 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5538 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10871-2018-OKC-12996_cyramza.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5618 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K423_ N655.pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K423_N655.docx Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 655 L01XC21 3000B Eli Lilly Nederland B.V. 22.10.2018 Nie Detaily