[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 420
Právoplatný
16.10.2018 9:17:11
13284 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5545 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10871-2018-OKC-13284_stivarga.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5620 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K420_N648 .pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K420_N648.docx Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok