[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 419
Právoplatný
15.10.2018 21:10:45
14687 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5561 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S10871-2018-OKC-14687.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5621 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie _K419_ N.........pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K419_N............ Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
1 2 >
N 647 L04AB04, J05AX67 7783B; 7787B; 40793;2709B AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 23.10.2018 Nie Detaily
N 650
S01LA05,
B01AF01
S01LA05, B01AF01, L01XE05
3407A,
30833
3407A, 30833, 30832, 30838, 30842, 36227
Bayer AG 22.10.2018 Nie Detaily
N 652 C02AC06, B01AC04 23523, 22154 Zentiva k.s. 23.10.2018 Nie Detaily
N 653
B01AE07,
A10BH05
B01AE07, A10BH05, R03AL06
50509,
8300
50509, 8300, 8297, 8298, 10795, 4304B
Boehringer Ingelheim International GmbH 23.10.2018 Nie Detaily
N 654 A10AE04 6173B Eli Lilly Nederland B.V. 22.10.2018 Nie Detaily
N 656 N06AX05 15915 Angelini Pharma Česká republika s.r.o. 23.10.2018 Nie Detaily
N 657
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
Takeda Pharma A/S 23.10.2018 Nie Detaily
N 658 B03XA01 05752, 05754 Sandoz GmbH 22.10.2018 Nie Detaily
N 659
L01XE10,
L04AC10
L01XE10, L04AC10, A10BD08, A10BH02, L04AA27, L01XE01, S01LA04, B02BX05, L01XE08, R03AL04, L01XE11, R03DX05
79398,
2817B
79398, 2817B, 5891A, 45466, 41162, 08294, 9706A, 87601, 87609, 11645, 11647, 7412A, 20582, 20584, 68695
Novartis Europharm Limited 22.10.2018 Nie Detaily
N 660
B03XA02,
L03AA13
B03XA02, L03AA13, M05BX04, L01XC08,
76257,
76081
76257, 76081, 20097, 47011, 47013, 09502
Amgen Europe B.V. 23.10.2018 Nie Detaily
N 661 N06AX26 8551A H. LUNDBECK A/S 22.10.2018 Nie Detaily
N 662 C01BC03 93535 TS Pharma s.r.o. 23.10.2018 Nie Detaily
N 663 A16AX01 86087 Mylan IRE Healthcare Limited 23.10.2018 Nie Detaily
N 664
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
Genzyme Europe B.V. 23.10.2018 Nie Detaily
N 667
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
PRO.MED.CS PRAHA a.s. 23.10.2018 Nie Detaily
N 668 B01AF02
08364,
3804A
08364, 3804A, 3806A
Bristol - Myers Squibb/ Pfizer EEIG 23.10.2018 Nie Detaily
N 670
L04AB01,
J07AL02
L04AB01, J07AL02, L01XE04
36757,
78432
36757, 78432, 85035, 35917
Pfizer Europe MA EEIG 23.10.2018 Nie Detaily
N 671
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
Genzyme Therapeutics Limited 23.10.2018 Nie Detaily
N 672 A12AX 78784 Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.h. 23.10.2018 Nie Detaily
N 673
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
Sanofi -Aventis Deutschland GmbH 23.10.2018 Nie Detaily
N 674
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
sanofi-aventis groupe 23.10.2018 Nie Detaily
N 675
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
sanofi-aventis Slovakia,s.r.o. 23.10.2018 Nie Detaily
N 677 L01XC06 40890 Merck KGaA 23.10.2018 Nie Detaily
N 678 A10BA02 87403 Merck Santé S.A.S 23.10.2018 Nie Detaily
N 679 J01DC02 15870 GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 22.10.2018 Nie Detaily
N 680 J07CA09, J07AL52 34905, 69867 GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 22.10.2018 Nie Detaily
N 686
B02BD02,
J06BA02
B02BD02, J06BA02,
40833, 20049 Baxter AG 23.10.2018 Nie Detaily
N 687 B02BD06 89029 Baxalta Innovations GmbH 23.10.2018 Nie Detaily
N 688 N07XX09 9682A BIOGEN IDEC LIMITED 23.10.2018 Nie Detaily
N 689
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
Roche Registration GmbH. 23.10.2018 Nie Detaily
N 690
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
FERRER INTERNACIONAL, S.A. 23.10.2018 Nie Detaily
N 692
C10AX09,
C10BA02
C10AX09, C10BA02, A10BD07, A10BH01
34411,
35965
34411, 35965, 76789, 39031
Merck Sharp & Dohme B.V. 23.10.2018 Nie Detaily
N 693 L04AB02, L04AB06 02578, 83300 Janssen Biologics B.V. 23.10.2018 Nie Detaily
N 694 B01AB06
96986,
97858
96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808
Aspen Pharma Trading Ltd. 23.10.2018 Nie Detaily
N 695 L03AX93 87299 ImunomedicA a.s. 23.10.2018 Nie Detaily
N 696
A10AE04,
B02BD02
A10AE04, B02BD02, L01XE10, A11CC03, A10AB06, B03XA02, L04AA31, L01XC07, B03XA01, B01AC24, N06AX26, A12AX, A16AB02, L04AC10, C02CA06, B01AF02, L04AB01, C04AX21, L04AA33, L01XC06, A10BD08, S01LA05, C10AX09, L02BA03, L02BX02, R03AK07, R03AK08, B01AB06, A10BH02, L04AA27, L01XE01, A10BA02, J05AX65, L01XC03, L04AB04, B02BD06, L03AX93, C10BA02, J07CA09, A10BD07, A10BH01, V06DD, J06BA02, A05BA03, L04AA34, A10AE05, S01LA04, L01XC02, M04AA01, A16AB07, C07AB12, L03AA13, L01XE05, N02BB02, A10AD05, A10AB05, B01AE07, C09AA04, J07AL02, M05BX04, L04AB02, B01AC21, L04AX04, B02BX05, C02AC06, L04AC07, C01BC03, R03AK06, L04AB06, H01CB03, R03AL06, L04AC05, L01XE04, J07AL52, L01XE03, L01XE08, N07XX09, A16AX01, L01XX35, A10BH05, N06AX05, B01AC04, L04AA23, R03AL04, A05AA02, N06AX22, L01XC08, B01AB11, L01BC07, J05AX67, J05AF07, L01XE11, B01AF01, R03DX05, L02BB04, J01DC02, L02BX03
6173B,
40833
6173B, 40833, 79398, 13846, 92973, 36550, 76257, 7010A, 42415, 42389, 05752, 05754, 03776, 8551A, 78784, 40761, 2817B, 90760, 89771, 08364, 3804A, 3806A, 36757, 78432, 66015, 0358B, 40890, 5891A, 3407A, 34411, 40812, 03856, 2175A, 38996, 96986, 97858, 62402, 59806, 59810, 59808, 45466, 08294, 41162, 87403, 2394B, 05959, 6957A, 7783B, 7787B, 89029, 87299, 35965, 34905, 76789, 39031, 88115, 20049, 84370, 36566, 7211A, 40817, 9706A, 46130, 01710, 98891, 53761, 28689, 76081, 36227, 24857, 41374, 41377, 15009, 50509, 08300, 08297, 08298, 35245, 85035, 20097, 02578, 93638, 7044A, 43534, 43535, 43536, 87601, 87609, 23523, 9954A, 64991, 93535, 45958, 83300, 46343, 4304B, 87597, 35917, 13227, 69867, 94490, 11645, 11647, 9682A, 86087, 0734A, 47614, 10795, 15915, 22154, 35677, 7412A, 95094, 66540, 47011, 47013, 96118, 9480B, 64369, 2709B, 40908, 20582, 20584, 30833, 30832, 30838, 30842, 09502, 68695, 6336A, 15870, 10799
AstraZeneca AB 23.10.2018 Nie Detaily
N 702 B01AB11, 96118, 9480B ALFASIGMA S.p.A. 23.10.2018 Nie Detaily
N 703 L02BB04 6336A Astellas Pharma Europe B.V. 23.10.2018 Nie Detaily