[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 418
Právoplatný
15.10.2018 20:57:58
14114 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5549 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S10871-2018-OKC-14114_adalimumab.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5622 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie _K418_ N646.pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odporúčanie_K418_N646.docx Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 646 L04AB04
7783B,
7787B
7783B,  7787B,  40793
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 22.10.2018 Nie Detaily