[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 416
Právoplatný
20.8.2018 13:52:26
13539 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5434 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S09864-2018-OKC-13539.pdf
15.8.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5514 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K416_ N640.pdf
15.9.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K416_N6... Odporúčanie z KR 4.9.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 640 A16AX08 2568A Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 22.8.2018 Nie Detaily