[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 415
Právoplatný
20.8.2018 9:46:46
14014 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5487 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie_14014.pdf
15.8.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5515 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie _K415_N637_N639.pdf
15.9.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K415_N6... Odporúčanie z KR 4.9.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 637 J02AC04 0249B Merck Sharp & Dohme B.V. 22.8.2018 Nie Detaily
N 639 N06DA03 45204 Novartis Europharm Limited 22.8.2018 Nie Detaily