[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 414
Právoplatný
16.8.2018 13:44:01
14177 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5488 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie_14177.pdf
15.8.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5516 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie _K414_ N636_N641_N643.pdf
15.9.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K414_N6... Odporúčanie z KR 4.9.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 636 J07BM01, J07BM02 36697, 45237 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 21.8.2018 Nie Detaily
N 641 J07BM01, J07BM02 36697, 45237 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 21.8.2018 Nie Detaily
N 642 J07BM01, J07BM02 36697, 45237 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 22.8.2018 Nie Detaily
N 643 J07BM01, J07BM02 36697, 45237 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 22.8.2018 Nie Detaily
N 644 J07BM01, J07BM02 36697, 45237 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 23.8.2018 Nie Detaily