[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 412
Právoplatný
23.7.2018 9:58:15
13369 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5407 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S08055-2018-OKC-13369.pdf
15.7.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5446 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K412_ N634.pdf
15.8.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K412_N6... Odporúčanie z KR 30.7.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 634 M09AX03 1456B PTC Therapeutics International Limited 23.7.2018 Nie Detaily