[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 40
Právoplatný
18.6.2012 8:58:29
454 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 701 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf Rozhodnutie_S04544-OKCLP-2012-454.pdf
15.6.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 952 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie K_ 40.N48 a N96.pdf
15.7.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie - K40_0... Odporúčanie z KR 9.7.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 48 B01AX06 30832 Bayer Pharma AG 21.6.2012 Nie Kaucia Detaily
N 96 B01AX06 30832 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23.6.2012 Nie Detaily