[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 387
Právoplatný
23.4.2018 23:28:05
12754 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5188 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S05222-2018-OKC-12754.pdf
15.4.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5249 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie _K387_ N593.pdf
15.5.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K387_N5... Odporúčanie z KR 7.5.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok