[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 385
Právoplatný
19.4.2018 13:35:56
13153 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5193 - Detaily
R_CND
1
application/pdf Rozhodnutie_ S05222-2018-OKC-13153.pdf
15.4.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5251 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie _K385_N591.pdf
15.5.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K385_N5... Odporúčanie z KR 7.5.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 591 M01AH01 7848A KRKA, d.d., Novo mesto 20.4.2018 Nie Detaily