[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 383
Právoplatný
16.4.2018 13:45:09
12425 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5187 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf RozhodnutieApril ZM_kyselana_hyaluronovaID_12425.pdf
15.4.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5252 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie _K383_N587_.pdf
15.5.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K383_N5... Odporúčanie z KR 7.5.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 589 M09AX01 59840 FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. 23.4.2018 Nie Detaily