[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 374
Právoplatný
19.1.2018 13:53:45
12361 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5049 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S02799-OKC-2017-12361.pdf
15.1.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5147 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Rozhodnutie _K374_ N577.pdf
15.2.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K374_N5... Odporúčanie z KR 31.1.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 577 C10BA02 9354B TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 22.1.2018 Nie Detaily