[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 372
Právoplatný
18.1.2018 20:01:26
12281 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5041 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie S02799-OKC-2017-RF.pdf
15.1.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5149 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie _K372_ N575.pdf
15.2.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K372_N5... Odporúčanie z KR 31.1.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 575 C10AX09 34410 Merck Sharp & Dohme B.V. 23.1.2018 Nie Detaily