[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 37
Právoplatný
22.5.2012 13:09:44
401 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 537 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-2012-401.pdf
15.5.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 696 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf 09561_ Yervoy_K37.pdf
15.6.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie - K1_ 3... Odporúčanie z KR 13.6.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 44 L01XC11 09561 Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG 23.5.2012 Nie Kaucia Detaily