[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 33
Právoplatný
23.4.2012 10:33:10
625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 359 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LR_075.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 556 - Detaily
R_KON
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N33.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 40 N02AX02
04311,
28359
04311,  28359,  34542,  53555,  26674,  28360,  26675,  14680,  90412,  27805
ratiopharm GmbH 23.4.2012 Nie Kaucia Detaily