[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 32
Právoplatný
22.4.2012 20:27:43
625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 271 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LU094.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 552 - Detaily
R_KON
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N32.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 39 C10AA05
93013,
93016
93013,  93016,  93019,  34351,  34353
Pfizer Europe MA EEIG 22.4.2012 Nie Kaucia Detaily