[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 311
Právoplatný
17.10.2016 9:48:10
9002 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 4349 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf R_ZM_S07591_OKCLP_2016_ID_9002.pdf
15.10.2016 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 4398 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie _K311_ N474.pdf
15.11.2016 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K311_N4... Odporúčanie z KR 15.11.2016 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 474 S01LA05 3407A Bayer Pharma AG 20.10.2016 Nie Detaily