[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 31
Právoplatný
20.4.2012 16:55:04
740 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 237 - Detaily
R_CND
1
application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-2012-740.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 551 - Detaily
R_CND
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N31.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 37 N02AX02
28359,
28360
28359,  28360,  14680
ratiopharm GmbH 23.4.2012 Nie Kaucia Detaily