[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 30
Právoplatný
20.4.2012 11:51:03
625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 307 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LR_019.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 549 - Detaily
R_KON
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N30.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 36 A10AE04 36566, 36570 Sanofi -Aventis Deutschland GmbH 22.4.2012 Nie Kaucia Detaily