[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 28
Právoplatný
19.4.2012 17:14:57
576 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 397 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-2012-576.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 547 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N28.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 34 A10AD04 90448 Eli Lilly Nederland B.V. 23.4.2012 Nie Kaucia Detaily