[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 233
Právoplatný
22.10.2014 11:51:02
5282 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2854 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf Rozhodnutie_S08517-OKCLP-2014-5282.pdf
15.10.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 2968 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K233_ N359.pdf
15.11.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K233_N3... Odporúčanie z KR 4.11.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 359 C10BA04 7020A Abbott Healthcare Products Ltd. 23.10.2014 Nie Detaily