[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 22
Právoplatný
19.4.2012 16:57:53
625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 304 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LR_016.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 541 - Detaily
R_KON
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N22.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 28 A10AD04 54040, 54051 Eli Lilly Nederland B.V. 23.4.2012 Nie Kaucia Detaily