[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 21
Právoplatný
19.4.2012 16:51:49
625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 303 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LR_015.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 540 - Detaily
R_KON
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N21.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 27 A10AB04 25884 Eli Lilly Nederland B.V. 23.4.2012 Nie Kaucia Detaily