[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 20
Právoplatný
19.4.2012 14:02:44
625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 268 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S02986_OKCLP_2012_LU090.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 539 - Detaily
R_KON
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N20.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 26 C09AA04
91341,
81501
91341,  81501,  91344,  91352,  81516,  91355
Les Laboratoires Servier 23.4.2012 Nie Kaucia Detaily