[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 18
Právoplatný
22.3.2012 15:45:05
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 157 - Detaily
R_KON
1
application/pdf OXYCONTIN_10_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ835.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 509 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N22.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 19
A05BA03,
A06AD11
A05BA03, A06AD11, A07EC02, A09AA02, A10BB09, A10BG03, A10BX04, A16AB04, A16AB08, A16AX01, A16AX06, B02BD02, B02BX05, C01EB17, C01EB19, C10AX09, G01AX14, G03CX01, G03GA09, G04CA03, G04CA52, H01BA02, H01CA03, H01CB03, J01FA09, J01GB01, J02AC03, J05AB04, J05AE06, J05AE10, J05AG03, J05AG04, J06BA02, J06BB16, J07BC01, L01AX03, L01BB04, L01DB01, L01XE04, L01XE10, L01XE11, L01XX19, L01XX23, L01XX32, L01XX35, L02AE03, L02BA02, L03AB07, L03AX13, L04AA10, L04AB04, L04AC05, L04AX04, M03AX01, M05BA08, M05BX03, M09AX01, N01BX04, N02AA05, N03AX11, N04BC04, N04BD02, N06AX05, N06AX22, R03BA08, R03BB04, R05CB13, S01ED51, S01LA04, V03AC03, V08CA05
90197,
41014
90197, 41014, 79398, 79395, 42227, 90126, 37398, 37395, 37396, 53712, 47023, 37038, 14684, 82645, 89416, 62565, 97456, 86707, 25092, 36482, 34411, 32646, 41288, 52459, 45605, 40795, 37218, 65392, 59840, 52887, 35543, 53550, 26529, 84370, 45710, 31741, 31740, 96226, 37085, 40828, 92650, 98706, 92291, 92307, 65045, 50934, 50936, 50935, 95129, 41510, 80404, 76786, 40691, 58274, 64995, 99443, 36093, 36095, 43535, 43536, 87601, 87609, 75567, 13562, 46343, 46342, 33490, 87597, 14323, 35916, 35917, 02143, 66109, 28671, 84379, 47614, 34757, 41198, 41194, 15915, 66540, 86962, 40531, 33741, 20584, 20582, 41411, 99174, 41224
Mundipharma Gesellschaft m.b.H 22.3.2012 Nie Detaily
N 22 N02AA05 92291 Mundipharma Gesellschaft m.b.H 22.3.2012 Nie Detaily