[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 1699
Právoplatný
22.2.2024 9:25:43
31483 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8804 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S14496-2024-OddKCL-31483.pdf
15.2.2024 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8857 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K1699_N2135.pdf
15.3.2024 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie pre min... Odporúčanie z KR 7.3.2024 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 2135 M09AX09
4580D,
4581D
4580D, 4581D, 4582D, 4583D, 4584D, 4585D, 4586D, 4587D, 4588D, 4589D, 4590D, 4591D, 4592D, 4593D, 4594D, 4595D, 4596D, 4597D, 4598D, 4599D, 4600D, 4601D
Novartis Europharm Limited 23.2.2024 Nie Detaily