[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 16
Právoplatný
22.3.2012 13:56:18
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 172 - Detaily
R_KON
1
application/pdf TOPAMAX_100_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ846.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 525 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N17.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 17 N03AX11 41198 Johnson & Johnson s.r.o. 23.3.2012 Nie Kaucia Detaily