[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 15
Právoplatný
21.3.2012 17:52:23
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 162 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Azilect_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ838.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 524 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N16.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 16 N04BD02 90126 TEVA Pharma GmbH 22.3.2012 Nie Kaucia Detaily