[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 14
Právoplatný
21.3.2012 15:33:55
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 156 - Detaily
R_KON
1
application/pdf LAGOSA_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ834.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 516 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N15.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 15 A05BA03 84370 Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 21.3.2012 Nie Kaucia Detaily