[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 11
Právoplatný
21.3.2012 9:45:38
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 188 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Procoralan_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ864.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 513 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N12.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 12 C01EB17 95129 Les Laboratoires Servier 22.3.2012 Nie Kaucia Detaily