[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 103
Právoplatný
17.4.2013 13:07:04
2313 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1624 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf R_ZM_S02565-OKCLP_2013_ID_2313.pdf
15.4.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1718 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie _K103_ N172.pdf
15.5.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K103_N1... Odporúčanie z KR 10.5.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 172 L01XC03 05959 Roche Registration Ltd. 19.4.2013 Nie Detaily