[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznamy

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:47:25 Zverejnené

Vzor žiadosti o poskytnutie prístupového certifikátu ku Elektronickému portálu Kategorizácia

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:46:15 Zverejnené

Vzor žiadosti o uzatvorenie zmluvy o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie

Iný dokument zverejňovaný na portáli 12.12.2013 11:33:29 Zverejnené

Postup pre nastavenie kompatibilného zobrazenia v Internet Explorer pre používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“, ktorý majú internetový prehliadač Internet Explorer verzia 11

Iný dokument zverejňovaný na portáli 31.10.2012 10:04:33 Zverejnené

Obnovenie certifikátu a kontrola splnomocnení Vážení používatelia elektronického portálu Kategorizácia, dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť obnovenia platného certifikátu. Týmto Vás zároveň žiadame o kontrolu platnosti Vašich splnomocnení.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.3.2012 15:16:41 Zverejnené

Postup pri dokladovaní poukázania správneho poplatku alebo kaucie na účet ministerstva.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 4.1.2012 15:05:26 Zverejnené

Návod na nastavenie prehliadača Internet Explorer