[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Zoznam kategorizovaných liekov 4.2.2019 15:17:17 Zverejnené

Proces registrácie používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“ - doplnené o postup pri predkladaní žiadostí na základe zmlúv o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 4.2.2019 15:17:17 Registracia_Portal_Kategorizacia_02_2019.rtf_Mgr. Judita Janeková.p7s Mgr. Judita Janeková