[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Zoznam kategorizovaných liekov 24.1.2019 12:09:15 Zverejnené

Informácia k podaniu námietok proti rozhodnutiu S14082-OKC-2018-14869/LRUK002

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 24.1.2019 10:44:54 Informácia k podaniu námietok proti rozhodnutiu S14082-OKC-2018-14869_LRUK002 .docx_Jana Ivanová.p7s Jana Ivanová
2 Riaditeľ odboru 24.1.2019 12:09:15 Informácia k podaniu námietok proti rozhodnutiu S14082-OKC-2018-14869_LRUK002 .docx_Miriam Vulevová.p7s Miriam Vulevová