[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:53:09 Zverejnené

Vysvetlivky ku podávaniu žiadostí o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 20.2.2018 14:53:09 Vysvetlivky ku žiadostiam o uzatvorenie zmluvy o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie.docx_JUDr. Andrea Lukáčová .p7s JUDr. Andrea Lukáčová