[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:46:15 Zverejnené

Vzor žiadosti o uzatvorenie zmluvy o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 20.2.2018 14:46:15 Ziadost_zmluva.docx_JUDr. Andrea Lukáčová .p7s JUDr. Andrea Lukáčová