[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 31.10.2012 10:04:33 Zverejnené

Obnovenie certifikátu a kontrola splnomocnení Vážení používatelia elektronického portálu Kategorizácia, dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť obnovenia platného certifikátu. Týmto Vás zároveň žiadame o kontrolu platnosti Vašich splnomocnení.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 31.10.2012 10:04:33 Návod na obnovenie certifikátu.pdf_Miroslava Vargová.p7s Miroslava Vargová