[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 30.3.2023 16:16:02 Zverejnené

Vážení predkladatelia žiadostí, ministerstvo si dovoľuje upozorniť na aktualizáciu vzorov žiadostí podľa zákona č. 363/2011 Z. z. zverejnené na nasledujúcej webovej adrese https://www.mzsr.sk/Clanok?kategorizacia-liekov v súbore ,,Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2023". Posledná aktualizácia prebehla dňa 15.03.2023.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 30.3.2023 14:35:54 Kategorizacie_liekov_01_01_2023.zip_Mgr. Miroslava Lukáčová.p7s Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Riaditeľ odboru 30.3.2023 16:16:02 Kategorizacie_liekov_01_01_2023.zip_Katarína Bodnárová.p7s Katarína Bodnárová